Malcolm 3, 1031–93, konge fra 1057. Hans far kong Duncan ble drept av Macbeth, men Malcolm fikk hjelp i Northumberland og tok Skottland tilbake 1057. Måtte 1072 godta Vilhelm Erobreren som overherre.