(MacDonald), død 954, konge 943–54, kjempet mot dansker og nordmenn.