Malatesta, italiensk adelsslekt som hadde makten i Rimini fra 1100- til 1500-tallet, på 1400-tallet også i Ancona og en del av Romagna. Brødrene Gianciotto og Paolo Malatesta (1300-tallet) er blitt berømte på grunn av Dantes skildring i Divina Commedia av deres forhold til Francesca da Rimini. Den hensynsløse condottiere Sigismondo Malatesta (1417–68) var en kunnskapsrik beskytter av vitenskap og kunst. Slekten ble fordrevet fra Rimini av Cesare Borgia 1503, og byen kom 1528 under paven.