Malaspina, italiensk welfisk adelsslekt som er kjent siden omkring år 1000. Slekten kom omkring 1100 i besittelse av det riksumiddelbare markgrevskapet Luningiania i Nord-Italia; senere utvidet den besittelsene med Massa-Carrara. Til slekten hører bl.a. Germanico Malaspina (1550–1604), pavelig nuntius i Polen, og sjøfareren Alessandro Malaspina (1754–1810), som oppdaget Malaspina-breen i det sørlige Alaska 1791.