Maksym Faddejevitsj Rylskyj, ukrainsk dikter og kritiker, medlem av Vitenskapsakademiet og Det øverste sovjet. Skrev i 1920-årene personlig, upolitisk lyrikk og lyrisk-episke diktverker, gikk senere over til politisk tendensdiktning, men med tydelig ukrainsk-patriotisk holdning. Betydelige oversettelser bl.a. av Mickiewicz, Shakespeare, Racine og Goethe.