Maksim Maksimovitsj Litvinov, sovjetisk diplomat og politiker. Litvinov ble medlem av det sosialdemokratiske parti i 1898. Han deltok han i de revolusjonære begivenhetene i Russland i 1905-07, men oppholdt seg ellers mye i utlandet. Han bodde i Storbritannia under revolusjonen i 1917 og var sovjetregjeringens London-representant i 1918. Litvinov var stedfortredende utenrikskommissær 1921–30, utenrikskommissær 1930–39. Han representerte Sovjetunionen i Folkeforbundet 1934–38, og var den ledende talsmann for den kollektive sikkerhetspolitikken overfor Tyskland. Da sovjetregjeringen oppgav denne politikken, ble Litvinov avløst av Molotov 1939. Litvinov var på ny visekommissær i utenriksdepartementet 1941–46 og parallelt ambassadør i Washington 1941–43.