Makkvatnet, vann i kommunene Steigen og Hamarøy i Nordland, 2,9 km2 og 115 moh.; avløp til Makkvasselva til Nervatnet i Sagelvvassdraget. Makkvatn-gården, som lå på østsiden av vannet, i Hamarøy kommune, ble ryddet litt før 1850 og hadde fast bosetning til omkring 1960. Blant beboerne var bjørnejegeren Jon Pedersen Rijas (Jo i Makkvatnet) og flyktningelosen og eneboeren Anna Pedersen (Anna i Makkvatnet).