Mahmut 1, sultan fra 1730. Hans regjeringstid var fylt av kriger mot Iran, Østerrike og Russland. Seieren over Østerrike og Russland endte med freden i Beograd 1739. Mahmut var en stor kunstmesén og skrev selv arabisk poesi.