Mahmûd Doulatâbâdi, iransk forfatter. Han er født i landsbyen Doulatâbâd i Khorâsân, var nødt til å arbeide fra barndommen av og er selvlært. Etter en tid som skuespiller i Teheran begynte han å skrive, og siden 1969 har han utgitt en lang rekke noveller og romaner. Et gjennomgående tema i de fleste av verkene hans er de stadig forverrede livsbetingelsene og det kulturelle forfall på landsbygda i Iran. Hovedverket Kelidar (1978–83) fyller 3000 sider og beskriver livet til kurdiske nomader og persiske bønder i en forarmet landsby i Khorâsân i 1940-årene. Doulatâbâdi regnes av mange som Irans største nålevende forfatter, og verkene hans er oversatt til en rekke europeiske språk.