'Storelven', elv i India, nordøstlige Deccan, løper i en bue fra vest mot øst og munner ut i Bengalbukta i et stort delta 300 km sørvest for Kolkata (Calcutta), 900 km lang, nedbørfelt 133 000 km2. Elven springer voldsomt opp i regntiden, vannføringen er da ved begynnelsen av deltaet 45 000 m3/s, men i tørketiden bare 30 m3/s. Store deler av deltaet irrigeres ved kanaler fra Mahanadi.