Magnus Vigrestad, født i Stavanger, norsk billedhugger, elev av Gunnar Utsond på Statens Kunstakademi; virket vesentlig i sin hjemby. Foruten byster og dekorative arbeider utførte han statuen av Alexander Kielland i Stavanger (1927). Nasjonalmuseet/Nasjonalgalleriet i Oslo eier hans statuett av maleren Marcelius Førland (1915).