Magnus Gabriel Hetting, norsk jurist og fiskeriadministrator. Som inspektør for ferskvannsfiskeriene 1855–74 utførte Hetting, sammen med H. H. Rasch, et banebrytende arbeid for kunstig fiskeoppdrett og rasjonell fiskepleie i våre ferskvann.