Magnus Brahe, sønnesønn av Erik B., svensk greve og offiser. 1830 generalløytnant, 1834 riksmarskalk. Var en av hoffets spisser og sluttet seg snart til Karl Johan, som han fungerte som tolk for og utviklet et nært personlig vennskap med.