Faktaboks

Magne Wergeland
Fødd
16. mai 1899, Brekke i Sogn
Død
9. august 1973, Kongsberg

Magne Wergeland var ein norsk lærar og forfattar, kjend for framhaldsforteljingar, dikt og barne- og ungdomsbøker.

Wergeland tok eksamen ved Nidaros lærerskole i 1925. Som nyutdanna lærar var det vanskeleg å få arbeid, så Wergeland reiste til USA i 1927 og vart verande der til 1933. Attende i Noreg var han lærar fleire stader, i Gildeskål, Hjelme, Kinn og Krødsherad. Frå 1947 til 1958 var han lærar ved Stavdal skole i Solum og frå 1958 ved Hvittingfoss skole i Kongsberg.

Wergeland fekk trykt fleire framhaldsforteljingar i ungdomsbladet Unglyden i siste halvdel av 1920-åra. I USA var han aktiv i «Bondeungdomslaget i New York», med eigne tekstar. Frå slutten av 1950-åra til ut i 1970-åra hadde han både forteljingar og dikt i Norsk barneblad.

I bokform debuterte Wergeland med diktsamlinga Farmanns kvede i 1930. Samlinga har mange dikt med nasjonale tema, og dikta løftar fram norskdom og kristentru som sentrale verdiar.

Storm over Skagastølstind (1969) er ei samling med 21 dikt som tematisk heng saman: Eit lyrisk eg ser tilbake på historia, heilt frå då landet vårt vart busett, gjennom krigar og ufred fram til i dag. Saman med dette går refleksjonar og tankar om det livet han sjølv har levd. Også i Vetteljos over bjarte grender (1972) er dei nasjonale motiva mange, og forfattaren åtvarar mot det han kallar ei forvirra tid. Mot forfallstrekk i samtida set han verdiar som solidaritet med dei fattige, rettferd og sanning.

Wergeland skreiv òg bøker for barn og ungdom. Hardbalne gutar. Forteljing for born (1940), Vågsame karar (1949) og Ut i verda (1953) er skildringar av oppvekst på ein mindre gard på Vestlandet, med leik, arbeid, draumar og ansvar. Både Den store jonsokfesten og Den underlege hola (begge 1951) er bygde opp kring ei rammeforteljing, der ein far fortel til døtrene sine. Den store jonsokfesten er eventyr om dyr, som har klare menneskelege trekk, medan Den underlege hola er ei forteljing om to brør sin oppvekst på ein gard, til dei kjem opp i skulealder.

Les meir i Store norske leksikon

Litteratur

Kommentarar

Kommentarar til artikkelen blir synleg for alle. Ikkje skriv inn sensitive opplysningar, for eksempel helseopplysningar. Fagansvarleg eller redaktør svarar når dei kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logga inn for å kommentere.

eller registrer deg