Magne Nyborg, norsk pedagog. Dr.philos. 1971. Førsteamanuensis ved Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo 1971, professor 1985–92. Hans forskning var konsentrert om læring, lærevansker og forsøk med tilrettelegging av læring for personer med lærevansker. Han skrev en rekke bøker innen sitt fagområde.