Maglesø er en innsjø som ligger sør for HolbækSjælland i Danmark. Maglesø ligger i et kupert morenelandskap og er en av de reneste innsjøene på Sjælland. Innsjøen er 15 hektar med største dyp er 6 meter. Den har rørsumper, særlig på vestsiden, og et rikt innsekt- og fugleliv og mange blomsterslag. Maglesø Traktørsted ligger på nordsiden, med flott utsikt over sjøen. En sti fører rundt vannet.