Magdalena Sofia Silfverstolpe, svensk forfatter, kjent for sin litterære salong i Uppsala, som var møtestedet for de svenske romantikere i 1820–40-årene, og for sine Memoarer (4 bd., 1908–11, 2. utg. 1914–20), som gir et bilde av romantikkens Uppsala. Hun spilte også en viktig rolle som kontakt- og idéformidler mellom svensk og tysk kultur.