Mads Gaustad, født i Stange, norsk agronom og veterinær med omfattende virksomhet innen husdyravl og administrasjon. Mangeårig dommer ved hesteutstillinger, statskonsulent i husdyrbruk (dølehest) 1950–57, veterinærdirektør 1957–61, fylkesveterinær Hedmark/Oppland 1962–84.