Madriu-Perafita-Claror, dalføre i Andorra som i 2004 ble oppført på UNESCOs Liste over verdens kultur- og naturarv. Dette kulturlandskapet er vernet fordi det viser hvordan de marginale ressursene i Pyreneene er utnyttet opp gjennom historien. Det er ingen veier som fører inn i dalføret, kun stier. Her kan man se gamle bosetninger, mest sommerbosteder, terrasserte fjellsider og spor etter smelting av jern.