Macrocystis, brunalgeslekt som omfatter tre arter. Macrocystis pyrifera (eng. giant kelp) er verdens største sjøplante som fullt utvokst blir 50–60 m lang. Den er festet til fjell på 6–40 m dyp med kraftige, rotlignende organer (hapterer) som kan ha en diameter opp til 2 m. Fra disse utgår mange stilker som bærer tallrike blad. Ved basis av hvert blad utvikles en flyteblære som gjør at algen holdes oppreist mot lyset med den øvre delen flytende i vannflaten. Macrocystis er utbredt langs vestkysten av USA og Canada, i Sør-Amerika på den sørligste delen både på vest- og østkysten, Australia (Tasmania) og New Zealand. Langs kysten av California danner Macrocystis en tareskog (eng. kelp bed), som hører til de plantesamfunn som er mest produktive. Unge planter kan vokse 30 cm per dag. Forekomstene er gjenstand for høsting med spesialbygde taretrålere. Råstoffet benyttes hovedsakelig til utvinning av alginater.