MacMahon, fransk adelsslekt av irsk opprinnelse; utvandret fra Irland kort etter huset Stuarts fall på slutten av 1600-tallet. I Frankrike ble slekten ved giftermål eier av store godser som til dels fortsatt er i dens besittelse. Til slekten hører bl.a. politikeren Marie Edmé Patrice Maurice de MacMahon (1808–93), hertug av Magenta, som var fransk statsoverhode (fra 1875 med tittel av president) 1873–79.