MacDonald of MacDonald. Denne linjen, som var den eldste og viktigste av linjene, døde ut på mannssiden 1545. Den nålevende linjen stammer fra Donald MacDonald of Slate (død 1643), som var en etterkommer av den 4. og siste lord of the Isles, og fikk baronettitel 1625; se nedenfor (3). 1947 ble overhodet for linjen anerkjent som øverste klansjef for hele klangruppen med navnet MacDonald of MacDonald. Han eier slottet Armadale Castle på sørøstsiden av øya Skye.