MacDonald of Clanranald. Denne linjen stammer fra John of Islas eldste sønn Ranald (død 1386). Han ble etterfulgt som klansjef av sin eldste sønn Allan, og linjen kalles derfor også Mac Mhic Ailein. Dennes direkte etterslekt døde ut i mannslinjen 1944, og funksjonen som overhode for denne linjen gikk over til en sidegren, MacDonald of Inchkenneth.