Maarmorilik, nedlagt bergverk i Uummannaq kommune, Vestgrønland, nordøst for Uummannaq by. Gruven kalles Den sorte engel etter en tydelig, mørk skiferfigur i fjellveggen. Malmforekomsten oppdaget i 1938, og består hovedsakelig av sfaleritt, blyglans, svovelkis og pyrrhotitt. Også marmor er brutt her, solgt som grønlandsk marmor, til bl.a. Lyngby Rådhus. Tungmetaller fra produksjonen har i betydelig omfang blitt tatt opp av dyrelivet i fjorden.