MVD, innenriksdepartementet i Sovjetunionen 1946–60, derpå oppløst. MVD er feilaktig blitt identifisert sikkerhetspolitiet, men dette lå bare under MVD 1953–54. Derimot administrerte MVD blant annet grensestyrkene, det vanlige politi (militsiaen) og tvangsarbeidsleirene. Se KGB.