MS Rocknes, lasteskip disponert av Jebsens rederi, Bergen, og eid av nederlandske Van Oord, forliste i januar 2004 i Vatlestraumen ved Bergen. Det 166 meter lange skipet var lastet med grus da det kantret i løpet av kort tid. Av 30 ombord omkom 18. Tre av mannskapet ble først reddet ut av skipet etter flere timer.