MSI-krets, betegnelse på integrert krets som inneholder fra 10 til 100 port-ekvivalenter, eller mindre enn 1000 biter lagerkapasitet. Sml. LSI-krets.