MS-DOS, operativsystem for Intel-baserte personlige datamaskiner (PCer), først utviklet for den opprinnelige IBM PCen i 1981 og da kjent som PC-DOS. MS-DOS ble jevnlig oppgradert frem til 1995, da Microsoft integrerte versjon 7 med et grafisk brukergrensesnitt og døpte det hele Windows 95. Microsoft har hele tiden lagt vekt på at programvare utviklet for tidlige versjoner av MS-DOS også skal kunne kjøres under de nye utgavene. I praksis har bruken av gamle tegn-baserte MS-DOS-programmer veket for programmer tilpasset Microsoft Windows, et grafisk brukergrensesnitt som opprinnelig var utviklet som et skall over MS-DOS.