MIMO, (eng. multiple-input, multiple-output), radiooverføring hvor både sender og mottaker er utstyrt med flere antenner. Overføringsfunksjonen blir da en kanalmatrise. I situasjoner med flerveistransmisjon vil overføringsfunksjonene for signalveiene være forskjellig, og da er det mulig å invertere matrisen. Dermed er det mulig å oppnå en betydelig økning av datahastighet og rekkevidde, og denne forbedringen kan oppnås uten økning av sendeeffekt eller båndbredde. WIMAX-standarden basert på IEEE 802.16n støtter bruk av MIMO, og det er åpnet for MIMO i standardene for Long Term Evolution (LTE).