MIL 03346, marsmeteoritt funnet ca. 750 km fra Sydpolen av en amerikansk gruppe i 2003. Steinen veier 715 g og tilhører gruppen nakhlitter. Nakhlitter er en type akondritt som stammer fra lavastrømmer som størknet på Mars for ca. 1,3 milliarder år siden.