MGB, russisk forkortelse for Ministerstvo gosudarstvennoj bezopasnosti, ministeriet for statens sikkerhet. MGB (1941–46 kalt NKGB) hadde 1941–53 ansvaret for Sovjetunionens sikkerhetspoliti. Se KGB.