MDA, amerikansk organisasjon som, under Department of Defense, har ansvaret for utvikling, prøving og forberedelse til utplassering av missilforsvarsystemer. Overtok 2. januar 2002 etter BMDO (Ballistic Missile Defense Organization). Har de senere år hatt årlige budsjetter i størrelsesorden 8–10 milliarder dollar.