MBE, bruk av molekylstråler i høyvakuumkamre til å avsette materialer på ulike underlag (substrater). Se også kjemisk dampavsetting, CVD.