MAROTS, av MARitime Orbital Test Satellite, program for maritime kommunikasjonssatellitter vedtatt opprettet av The European Space Conference under møter i Brussel juli 1973. Lå først under den europeiske romforskningsorganisasjonen ESRO, ble senere et frivillig anvendelsesprogram i den europeiske romorganisasjonen ESA. Norge vedtok deltakelse i juni 1974, og bidro med ca. 20 millioner kroner før programmet ble avsluttet i 1982. Omkring 14 millioner kroner ble tilbakeført i form av kontrakter til norske institutter og industribedrifter. Den viktigste kontrakten gikk til EB NERA for instrumentering av et kontrollsenter i Spania.