M/S Rigel, tysk fangeskip som 27. nov. 1944, utenfor øya Tjøtta i Alstahaug kommune, Nordland, ble skutt i brann av fly fra det britiske hangarskipet Implacable. Skipet tilhørte Det Bergenske Dampskibsselskap, men var rekvirert av tyskerne og på vei fra Alta til Trondheim med 2351 sovjetrussiske og jugoslaviske krigsfanger om bord. Det var også åtte nordmenn og 95 tyske desertører blant fangene. Til tross for at kapteinen fikk satt skipet på land på Rosøya ved Tjøtta, hvor lokalbefolkningen gjorde en redningsinnsats, ble bombingen av Rigel en av historiens største skipskatastrofer med ca. 2570 omkomne. Av disse var ca. 2100 sovjetrussere og jugoslaver. Rigel ble i mange år liggende halvt oppe på land på Rosøya. De omkomne russiske fangene er gravlagt på krigskirkegården på Tjøtta.