M-72, engangs 66 mm bærbar panservernmissil, hvor utskytningsrøret tjener som transportemballasje. Inngår som utrustning i norsk infanteri. Effektiv rekkevidde ca. 250 m.