Mārtiņš Zīverts, latvisk dramatiker. Han skrev sitt første skuespill i 1926, men vant først bred anerkjennelse med Narren (1938). I 1944 emigrerte han til Sverige, der han bodde resten av sitt liv. Zīverts hentet ofte sitt stoff fra historien, men problemstillingene han tok opp, var i høy grad knyttet til samtiden. F.eks. skildrer han i Makten, som ble uroppført i 1944, hvordan en stat kan gå til grunne. Mange av de skuespillene han skrev i Sverige etter den annen verdenskrig, tar opp problemer ved livet i landflyktighet. Karakteristisk for de senere verkene er en konsentrert form, med få personer og begrensninger i tid og rom. De beste skuespillene fra hans eksilperiode ble utgitt i Latvia i 1989 i samlingen Kammerskuespill. Zīverts regnes som den fremste dramatikeren i latvisk litteratur.