Māra Zālīte, latvisk lyriker og dramaturg. Hennes lyrikk, som er preget av et enkelt, men kraftfullt språk, tar ofte opp etiske spørsmål. Tonen i diktene hennes veksler mellom det dramatiske og kontrastfylte og det mer harmoniske, men et gjennomgående trekk er troen på at det er mulig å formulere etiske holdepunkter også i vår moderne tid. Fra 1980-årene har Zālite skrevet en rekke skuespill og librettoer til rock-operaer, og hun er en av de fremste dramaturgene i Latvia i dag.