En norsk slekt som stammer fra overfiskvraker i Bergen Henrik Jacob Müller. Han var far til viseadmiral Jochum Nicolai Müller (1775–1848) og farfar til kommandør Henrik Jakob Müller (1821–86).