Møvik, tettsted i Rygge kommune, Østfold, på vestsiden av Kurefjorden sør for Moss.