Molde, fylkeskommunalt ruteselskap, grunnlagt 1920 ved sammenslutning av 12 lokale dampskipsselskap. Rutegående ferger og hurtigbåter, samt kystgodsruter. Omsetning 2000: 585 mill. kr; 920 ansatte.