Mønshaugen/Bjørgum, tettsted i Voss kommune, Hordaland.