En norsk slekt som stammer fra Peter Møller, som flyttet fra Skanderborg i Jylland til Molde 1750; slekten eier siden 1788 storgården Moldegård. Til slekten hører forretningsmannen Hans Thiis Møller (1812–1900).