Norsk slekt som stammer fra byggmester på Røros Jochum Møller. Hans sønn var apotekeren og forretningsmannen Peter Møller (1793–1869), som var far til apoteker Frantz Peckel Møller (1834–1901). Fra dennes tre barn stammer den nålevende slekt.