Möre, historisk landskap i sørlige Sverige. Möre utgjør den sørøstlige delen av landskapet Småland, fra Brömsebro på grensa til Blekinge i sør til et stykke nord for Kalmar. Den sørlige delen (Södermöre) ble i 1645 gitt som arvelig grevskap til Axel Oxenstierna.