Måløy-Skarholmen fyr, på Vestfjordens østside, Steigen kommune, Nordland, opprettet 1922. Hvit betongbygning med jerntårn, lysets høyde over havet 42,3 m, lysstyrke 139 100 cd, lysvidde 18 nautiske mil, brennetid 4. aug.–2. mai. Tåkesignal, sirene 1922, diafon 1951–79. Radarfyr 1980. Fyret er automatisert og uten fast bemanning fra 1979. Fredet 1999.