Måbøgaldene, gammel sti opp fra Måbødalen til Sysendalen i Eidfjord kommune, Hordaland. Stien, som ble bygget sist på 1700-tallet, har 124 svinger og rundt 1300 trappetrinn. Stien er delvis restaurert med blant annet ny gangbro over Bjoreia. Stien gikk ut av allmenn bruk 1916 da kjøreveien opp Måbødalen ble åpnet. Veien ble fullført over fjellet til Haugastøl i Hol kommune i 1928.