Mästermyr, lokalitet på den sørlige del av Gotland der det i 1936 i en myr ble gjort det største enkeltfunn av smed- og snekkerverktøy man kjenner fra forhistorisk tid i Norden. I og rundt en trekiste, som er ca. 90 cm lang och 24 cm høy, lå nærmere 200 gjenstander, de fleste redskaper og råvarer i form av halvfabrikata. Muligens dreier det seg om tap av verktøykisten under transport over isen. Funnet befinner seg i Statens historiska museum i Stockholm.