Mátyás Rákosi, ungarsk jurist og politiker. Krigsfange i Russland under den første verdenskrig, sluttet seg der til bolsjevikene og kom 1918 tilbake til Ungarn, der han ble medlem av Béla Kuns regjering. Arrestert i Wien 1919 og sendt til Moskva, var medlem av Kominterns eksekutivkomité og reiste 1924 på ny til Ungarn som leder av det illegale kommunistparti. Arrestert først 1925 og deretter 1934, da han fikk livsvarig fengsel, men løslatt 1940 og igjen sendt til Sovjetunionen. I 1945 ble han som kommunistpartiets førstesekretær Ungarns mektigste mann. Visestatsminister 1946–52 og statsminister 1952–53 og 1955–56, da han fratrådte både som partisekretær og medlem av politbyrået etter å ha innrømmet at han hadde begått tallrike feil. Etter oppstanden i Budapest 1956 flyktet han til Sovjetunionen.