Fondet for dansk-norsk samarbeids eiendom i Oslo, på Voksenkollen. Lysebu ble innkjøpt og innredet for penger samlet inn 1945 til en takkegave til Danmark for Danskehjelpen under den annen verdenskrig. Eiendommen, som ble tegnet av arkitekt Magnus Poulsson, er utbygd flere ganger; den tar imot og huser 75 personer. Under fondsdriften hører besøk av danske skoleklasser og stipendiater. Også utleie til konferanser og kursvirksomhet.